Επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις καθυστερήσεις στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατάταξης των Πανελληνίων

Επισημαίνονται -για πολλοστή φορά- οι (τεχνικά) αδικαιολόγητες παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

ΠΡΟΣ:


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού


Υπουργό: κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο


Υφυπουργό: κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρο


Γεν. Γραμματέα: κ. Κουλαϊδή Βασίλειο

 

KOIN:


Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

 

Θέμα: “Καθυστέρηση εξαγωγής αποτελεσμάτων κατάταξης Πανελληνίων Εξετάσεων”

 

Αθήνα, 27-08-2012

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επισημάνουμε -για πολλοστή φορά- τις (τεχνικά) αδικαιολόγητες παρατηρούμενες καθυστερήσεις στη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι, αν και οι μηχανογραφικές καταστάσεις με τις βαθμολογίες των υποψηφίων αναρτώνται στα Λύκεια σχετικά γρήγορα (συνήθως στα τέλη Ιουνίου), η τελική κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές καθυστερεί περισσότερο από ένα μήνα, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους.

Από τη στιγμή που οι μηχανογραφικές καταστάσεις αναρτώνται στα Λύκεια (άρα όλα τα δεδομένα έχουν εισαχθεί στους κεντρικούς υπολογιστές του υπουργείου και είναι σε ψηφιακή μορφή), και ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των μηχανογραφικών των υποψηφίων, εκτιμούμε, ότι η κατάταξη των υποψηφίων στις σχολές επιλογής τους είναι θέμα λίγων δευτερολέπτων και όχι πολλών ημερών!

Για πρακτική απόδειξη των παραπάνω ισχυρισμών μας, αλλά και επικουρικά στο έργο της Πολιτείας, προτρέπουμε τους όποιους αρμόδιους να επισκεφθούν το URL

http://www.epe.org.gr/various/AlgoPEproj.zip όπου ενδεικτικά υπάρχει λογισμικό (software 250ΚΒ, ~500 γραμμών, που ανέπτυξε συνάδελφος, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στον παραπάνω υπερσύνδεσμο, σε χρονικό διάστημα ~15 ωρών ), το οποίο κατατάσσει 200.000 και πλέον υποψήφιους (με 30 προτιμήσεις σχολών ο καθένας) σε λιγότερο από 1 sec (χρησιμοποιώντας υπολογιστή με hardware πενταετίας).

Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να διερευνήσει άμεσα το θέμα και να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις έχουν προφανείς σημαντικές ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας (γονείς, μαθητές, κλπ.), ανεπίτρεπτο πλέον για τις σημερινές συνθήκες στη Χώρα μας.

 

Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας και για αυτό το κρίσιμο θέμα για κάθε διευκρίνηση και συμβουλευτική ή / και τεχνική υποστήριξη.

 

Με τιμή,

Για την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας,

 

Ο Πρόεδρος,

Μαυροφίδης Θωμάς

 

Ο Γεν. Γραμματέας,

Μουμουτζής Νεκτάριος