Όλα τα Άρθρα

Οι θέσεις της ΕΠΕ για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Επιστολή της ΕΠΕ προς την ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Το κείμενο σε μορφή pdf

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

KOIN:

 • Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΟΛΜΕ
 • Τμήματα Πληροφορικής Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα των ΑΕΙ (βλ. Πίνακα που συνοδεύει την παρούσα επιστολή)
 • Μέσα Ενημέρωσης


ΘΕΜΑ: Η

Διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

Αθήνα, 26/09/2011

Αξιότιμη

κυρία Υπουργέ,

Φέτος για πρώτη

χρονιά εισάγονται στην Α’ τάξη του

Λυκείου (Γενικού και ΕΠΑΛ) οι Ερευνητικές

Εργασίες (project) ως διακριτή ενότητα του

Προγράμματος σπουδών. Για την παροχή

οδηγιών για την διδασκαλία τους το

Υπουργείο εξέδωσε το έγγραφο με αρ.

πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 και με θέμα «Οδηγίες

για τη διδασκαλία της Ερευνητικής

Εργασίας της Α’ τάξης του Γενικού

Λυκείου για το σχολ. Έτος 2011-2012».

Στο έγγραφο αυτό, στην 2η

παράγραφο της οδηγίας 2 αναφέρεται ότι:

«Τουλάχιστον μία από τις προτεινόμενες

εργασίες θα πρέπει να ανατίθεται

(συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της

συν-επίβλεψης) σε εκπαιδευτικούς από

τους κλάδους ΠΕ02, ή ΠΕ03, ή ΠΕ04. Επιπλέον

θα πρέπει απαραιτήτως τα θέματα που

θα προταθούν να εμπίπτουν τουλάχιστον

σε τρεις από τους επόμενους κύκλους: α)

«Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»,

β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά,

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και

δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς.

Αυτό διασφαλίζει τη διασπορά της

θεματολογίας και τον αποκλεισμό της

θεματικής μονομέρειας των προτεινόμενων

θεμάτων».

Και οι 4 κύκλοι, όπως αναφέρονται

στο έγγραφο, εμπλέκουν άμεσα καθηγητές

των συγκεκριμένων ειδικοτήτων (ΠΕ02,

ΠΕ03, ΠΕ04) και συνεπώς ο μεγαλύτερος

αριθμός των εργασιών ανατίθεται στις

ειδικότητες αυτές. Δηλαδή ουσιαστικά

αποκλείονται οι υπόλοιπες ειδικότητες

ή περιορίζεται η συμμετοχή τους,

κάτι το οποίο έρχεται και σε άμεση

αντίθεση με την αρχική δήλωση του ίδιου

εγγράφου ότι «Στην εποπτεία και

καθοδήγηση των Ερευνητικών Εργασιών

μπορούν κατ’ αρχήν να συμμετέχουν, οι

καθηγητές Λυκείου όλων των

ειδικοτήτων και προς τούτο η

Ερευνητική Εργασία

ορίζεται ως «πρώτη ανάθεση» όλων των

ειδικοτήτων».

Πέρα όμως

από την προφανή επιλεκτική προώθηση

των συγκεκριμένων κλάδων έναντι των

άλλων, με τον τρόπο που προτείνετε να

διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα,

δημιουργούνται πολλά πρακτικά προβλήματα

τα οποία καθιστούν την διδασκαλία της

Ερευνητικής Εργασίας από προβληματική

έως και αδύνατη.

Ένα από

τα βασικά προβλήματα προκύπτει από

την αναγκαιότητα χρήσης των εργαστηρίων

πληροφορικής, όπου

βάση των οδηγιών σας, θα πραγματοποιείται

μεγάλο μέρος της έρευνας μέσω του

Διαδικτύου, θα συγγράφονται οι εργασίες

και οι παρουσιάσεις και θα δημιουργείται

το ψηφιακό υλικό (αφίσες, ιστοσελίδες,

φυλλάδια κλπ) μέσα στα πλαίσια του

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

Οι διαθέσιμες

ώρες του εργαστηρίου πληροφορικής δεν

επαρκούν σε καμία περίπτωση ώστε να

χρησιμοποιείται από όλα τα τμήματα που

κάνουν τις ερευνητικές εργασίες.

Επιπρόσθετα, βάσει της κείμενης

νομοθεσίας, η

χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής θα

πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένους

εκπαιδευτικούς μόνο ή με την παρουσία

του υπευθύνου του εργαστηρίου στα

πλαίσια του ωραρίου του.

Ένα δεύτερο

και

σημαντικότερο πρόβλημα αφορά

την κατάργηση

του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής

στην Α’

τάξη του Γενικού Λυκείου,

στα πλαίσια του οποίου θα μπορούσαν να

καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών για

την εκμάθηση τρόπων αναζήτησης, επιλογής

και συλλογής πληροφοριών από το Διαδίκτυο,

επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς

και η επεξεργασία, οργάνωση και μετατροπή

των πληροφοριών σε κατάλληλη μορφή,

ώστε να βοηθηθούν στην εκπόνηση των

ερευνητικών εργασιών, όπως

αναφέρεται και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού

«Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών

στο Νέο Λύκειο» του κ. Ματσαγγούρα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος «Θεωρητικές

και Διδακτικές Επιλογές» στη σελίδα

30 αναφέρει: "...ενημερώνονται όλοι

οι εκπαιδευτικοί για τα εν εξελίξει

θέματα και μπορούν έμμεσα να συμβάλουν,

εκτός του προγραμματισμένου τρίωρου

των Ερευνητικών Εργασιών, στο

πλαίσιο του δικού τους μαθήματος

και άλλοι εκπαιδευτικοί,

όπως για παράδειγμα, οι φιλόλογοι

επιλέγοντας σχετικά κείμενα με το υπό

μελέτη θέμα, οι καθηγητές Αγγλικών (ή

άλλης γλώσσας) διδάσκοντας βασικούς

όρους που θα συναντήσουν οι μαθητές

κατά την αναζήτηση δεδομένων στο

διαδίκτυο ή δουλεύοντας ένα σχετικό

ξενόγλωσσο κείμενο και, τέλος,

οι καθηγητές πληροφορικής με τη διδασκαλία

τρόπων αναζήτησης και επεξεργασίας

δεδομένων και αναπαράστασης των

αποτελεσμάτων της επεξεργασίας.

Αυτή είναι μία άριστη ευκαιρία συνεργασίας

των καθηγητών."

Επίσης

στο εν λόγω έγγραφο οδηγιών για τη

διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011, αναφέρεται

στην αρχή της 2ης

παραγράφου της οδηγίας 2 ότι «Η

συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που

βιώνουν οι μαθητές με ενότητες των

μαθημάτων που διδάσκονται είναι βασικό

κριτήριο για την επιλογή θεμάτων».

Πρέπει να γνωρίζουμε και σαν εκπαιδευτικοί

και σαν γονείς ότι οι

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και γενικότερα οι

εφαρμογές της Πληροφορικής αποτελούν

σήμερα ή εμπλέκονται άμεσα και ουσιαστικά

με το μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών

καταστάσεων που βιώνει ο μαθητής και

αφορούν σημαντικές πτυχές της πολιτικής

και κοινωνικής του δράσης και συμπεριφοράς

καθώς και των επαγγελματικών εφοδίων

που αποκτά.

Όμως,

με την

κατάργηση του μαθήματος της Πληροφορικής

από την Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου

δημιουργείται το πρόβλημα ότι δεν

υπάρχει πια συσχέτιση με κάποια ενότητα

μαθήματος.

Με την

έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνονται

άμεσα αντιληπτά, στην ίδια την εκπαιδευτική

διαδικασία, τα προβλήματα που δημιουργούνται

με την κατάργηση του μαθήματος Εφαρμογές

Πληροφορικής. Φυσικά

τα προβλήματα που δημιουργούνται

μακροπρόθεσμα για τους μαθητές που θα

αποφοιτήσουν από το Λύκειο θα είναι

ακόμα περισσότερα όπως άλλωστε σας έχει

επισημανθεί από τις παρεμβάσεις όλων

των εμπλεκομένων φορέων

(ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος,

Σύλλογοι Καθηγητών Πληροφορικής,

Πανεπιστημιακά Τμήματα Πληροφορικής,

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής

και Επικοινωνιών κλπ) που

ζήτησαν να μην καταργηθεί η πληροφορική

από το Λύκειο αλλά να αναβαθμιστεί όπως

απαιτεί η σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης.

Μάλιστα

πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι το

μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α’

Λυκείου (όπως και τα μαθήματα Εφαρμογές

Υπολογιστών και Πολυμέσα – Δίκτυα της

Β’ και Γ’ Λυκείου) ήταν

από τα ελάχιστα μαθήματα στα οποία η

τελική εξέταση γινόταν με ανάθεση

εργασιών (projects)

στους μαθητές, η παράδοση των οποίων

θεωρούνταν ως γραπτό τελικής εξέτασης.

Επίσης τα περισσότερα, αν όχι όλα τα

μαθήματα πληροφορικής στη Γενική και

στην Τεχνολογική-Επαγγελματική

Εκπαίδευση, διδάσκονται

με ανάθεση στους μαθητές ατομικών και

ομαδικών εργασιών.

Ενώ λοιπόν

θεωρείτε σημαντική την ερευνητική

εργασία και την εισάγετε στο Λύκειο ως

ανεξάρτητη διδακτική ενότητα, ένα από

τα μαθήματα που επιλέξατε να καταργήσετε

στηριζόταν ακριβώς σε αυτή τη λογική

για τη διδασκαλία του!

Είναι

προφανές ότι τα προβλήματα και οι

στρεβλώσεις που δημιουργούνται με τον

ουσιαστικό περιορισμό της συμμετοχής

των καθηγητών Πληροφορικής στην εκπόνηση

των ερευνητικών εργασιών καθώς και με

την κατάργηση του μαθήματος της

Πληροφορικής από την Α τάξη του Γενικού

Λυκείου, δεν θα επιτρέψουν την ορθή

διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

όπως απαιτούν τόσο οι ανάγκες των μαθητών

όσο και οι οδηγίες που δίνετε.

Ζητάμε

λοιπόν:

 1. Την άμεση διόρθωση της λανθασμένης κατάργησης του Μαθήματος της Πληροφορικής από την Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου, ως μοναδικής ολοκληρωμένης λύσης των προβλημάτων που δημιουργούνται. Μόνο με την επαναφορά του μαθήματος θα μπορούν να διδάσκονται οι μαθητές τις αναγκαίες γνώσεις στην Πληροφορική και θα μπορεί να υποστηριχθεί ουσιαστικά και το νέο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι μαθητές της Α’ Λυκείου οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην παραπαιδεία, για να καλύψουν τις γνώσεις που οφείλει το Δημόσιο Σχολείο να τους παρέχει, και στερούνται την δυνατότητα να ασχοληθούν στην Ερευνητική Εργασία με θέματα που αφορούν την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες αφού δεν υπάρχει συσχέτιση με υπάρχον μάθημα.

 2. Την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται ως 3ωρο το μάθημα, καθότι πέρα από την διαρκή και συστηματική υποβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης, δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για την κάλυψη του ίδιου μαθήματος σε 2 μόνο ώρες αντί για 3 που προβλέπονται για το Γενικό Λύκειο. Την συμμετοχή των Καθηγητών Πληροφορικής στην Ερευνητική Εργασία, με τη διδασκαλία στο εργαστήριο Πληροφορικής, στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ, της μίας από τις ώρες του μαθήματος, στα πλαίσια συνδιδασκαλίας-συνεπίβλεψης όταν την ερευνητική εργασία έχει αναλάβει καθηγητής άλλης ειδικότητας (διαφορετικής από ΠΕ19-ΠΕ20).

 3. Την δημιουργία ξεχωριστού κύκλου «Εφαρμογές Πληροφορικής και Νέες Τεχνολογίες» ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνονται Ερευνητικές Εργασίες που να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν καθημερινά οι μαθητές. Η λογική της ένταξης της, ως θεματικής στον κύκλο «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» μαζί με άλλες 2 θεματικές, στις οποίες μάλιστα οι εκπαιδευτικοί «προηγούνται» στην ανάθεση των εργασιών, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι Αντιεπιστημονική, Αντιπαιδαγωγική και εξυπηρετεί μόνο τους κύκλους αυτούς που επιβουλεύονται τον εξοστρακισμό της Πληροφορικής Επιστήμης από το Λύκειο και την υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος

είναι πάντα στη διάθεσή σας για ειλικρινή

διάλογο με βασικό γνώμονα την ενίσχυση

και την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου,

μέσα από τη δημιουργία ενός προγράμματος

σπουδών στο Λύκειο, που θα ανταποκρίνεται

στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης

κοινωνίας και στις παραγωγικές και

αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

Περιμένουμε εναγωνίως τις

απαντήσεις σας,

Με Εκτίμηση,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου


της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας

 

 

Ο Πρόεδρος

Μαυροφίδης Θωμάς


Ο Γενικός Γραμματέας

Μουμουτζής Νεκτάριος


 


 

Πίνακας

τμημάτων Πληροφορικής

 1. Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 3. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 4. Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 5. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 6. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

 7. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

 8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, (μόνο) Κατεύθυνση Πληροφορικής, ΕΜΠ

 9. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 10. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά

 11. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 12. Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 13. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 14. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 15. Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 16. Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 17. Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

 18. Πληροφορικής, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 19. Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 20. Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 21. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 22. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 23. Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

 24. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

 25. Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

 26. Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 27. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 28. Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

 29. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

 30. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

 31. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

 32. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Ναυπάκτου), Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

 33. Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά