Όλα τα Άρθρα

Υπόμνημα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για τις προδιαγραφές λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην πλη

Υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας με στόχο την ένταξη όλων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην πληροφορική στο καθεστώς των φροντιστηρίων ώστε να υπάρξουν κανόνες στη λειτουργία τους.


 

Ένωση

Πληροφορικών Ελλάδας

 

Στουρνάρη

63, 7ος όροφος

 

ΤΚ

10432, Αθήνα

 

Τηλ:

2105222161

 

Φαξ:

2119558459,

 

http://www.epe.org.gr

 

email: info@epe.org.gr<o:p />

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ<o:p />

 

ΠΡΟΣ:     κ.

Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

ΚΟΙΝ:      κ.

Απόστολο Ανδρεουλάκο, Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης<o:p />

 

κ.

Αθανάσιο Βεζυργιάννη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης<o:p />

 

κ.

Βασίλειο Ανδρονόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης<o:p />

 

κα

Μαριέττα Γιαννάκου, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

 

κ. Σπυρίδωνα

Ταλιαδούρο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων <o:p />

 

κ.

Γεώργιο Καλό, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

 

κ. Ανδρέα

Καραμάνο, Γενικό Γραμματέα  Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων<o:p />

 

<o:p> </o:p>

 

ΘΕΜΑ:    Προδιαγραφές

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στην

πληροφορική

 

<o:p> </o:p>

 

Αθήνα, 22 Απριλίου

2005

 

<o:p> </o:p>

 

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις κινήσεις

της Πολιτείας, εδώ και μερικούς μήνες, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική

εξυγίανση στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλφαβητισμού στην πληροφορική. Η

αρχή έγινε ήδη με την αναθεώρηση του προσοντολογίου του δημοσίου ώστε να

εξορθολογιστούν οι κανόνες διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων και να θεσμοθετηθεί

ένα  αντικειμενικό σύστημα πιστοποίησης

γνώσεων χρήσης υπολογιστών υπό κρατική εποπτεία, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5Α

του Συντάγματος. Με χαρά, μάλιστα, είδαμε να υιοθετείται η πρότασή μας για

καθιέρωση ενός κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών και να δρομολογούνται

οι διαδικασίες για την υλοποίησή του.

 

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε, ότι η πιστοποίηση

των γνώσεων χρήσης Η/Υ είναι η μία όψη του νομίσματος. Εξακολουθεί να παραμένει

ζητούμενο το πώς θα πιστοποιηθούν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εκπαιδευτικές

υπηρεσίες αλφαβητισμού στην πληροφορική. Το ζήτημα αυτό είναι άκρως σημαντικό

διότι, εκτός των άλλων, αφορά χιλιάδες παιδιά και εφήβους, που εκπαιδεύονται

στις επιχειρήσεις αυτές. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα, δεν

προσφέρει ούτε τις ελάχιστες εγγυήσεις για την εξασφάλιση των στοιχειωδών

τεχνικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη παροχή

εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών αντίστοιχων με τις ανάγκες και τις

προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νομικό

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους δεν προβλέπει τις απαιτούμενες

προδιαγραφές για την εξασφάλιση των τεχνικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών

προϋποθέσεων λειτουργίας τους.

 

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω έλλειψης, έχουν ήδη

αρχίσει να διατυπώνονται αποσπασματικές προτάσεις για την διαμόρφωση ενός

πλαισίου προδιαγραφών που θα αφορούν:

 

-Τις

κτιριακές υποδομές

 

-Τις

τεχνικές υποδομές

 

-Την

επιστημονική επάρκεια των διευθυντών και των διδασκόντων

 

-Τις

ειδικές παιδαγωγικές απαιτήσεις για τη σωστή εκπαίδευση ανηλίκων, καθώς ένα

σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευόμενων είναι παιδιά ή έφηβοι.

 

Με αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας,

αφού μελέτησε  το πρόβλημα που έχει

δημιουργηθεί και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, διατυπώνει την πολιτική της

πρόταση που βασίζεται στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των φροντιστηρίων και

σκοπό έχει την ταχύτερη δυνατή εξυγίανση του όλου πλέγματος παροχής ιδιωτικών

υπηρεσιών αλφαβητισμού στην Πληροφορική με τις ελάχιστες δυνατές θεσμικές

παρεμβάσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η ταχύτερη εφαρμογή ενός δοκιμασμένου και

αποτελεσματικού συστήματος που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και θα

εναρμονίζεται με τις πρόσφατες πολιτικές επιλογές που αφορούν την πιστοποίηση

γνώσεων χρήσης υπολογιστών.

 

Η πρότασή μας συνοψίζεται στην υπαγωγή όλων των επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών αλφαβητισμού στην πληροφορική στο υφιστάμενο καθεστώς των

φροντιστηρίων μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού τους και της

υποδομής τους. Απαιτείται, φυσικά, η συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού

πλαισίου ώστε να περιληφθούν ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής σε υλικό και

λογισμικό.  Θεωρούμε ότι οι σχετικές

συμπληρώσεις μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και γρήγορα δεδομένης της εμπειρίας

του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί να

υιοθετηθούν οι προδιαγραφές που ήδη ισχύουν για την υλικοτεχνική υποδομή των

δημόσιων σχολείων. Στο εξής όλες οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής

υπηρεσιών εκπαίδευσης αλφαβητισμού στην πληροφορική θα πρέπει να παρέχονται

μέσα από το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των φροντιστηρίων. Αντίστοιχα θα

πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των διδασκόντων. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε

ότι θα τερματιστεί η υφιστάμενη σύγχυση και θα τεθούν οι βάσεις για ποιοτική

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών σε όφελος του κοινωνικού συνόλου και της

εθνικής μας οικονομίας.

 

Συνοπτικά, η προτεινόμενη λύση:

 

-Εξασφαλίζει

το δημόσιο συμφέρον επιβάλλοντας γνωστούς και δοκιμασμένους κανόνες, ιδίως όσον

αφορά την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων.

 

-Κλείνει

οριστικά το θέμα με τις ποικιλώνυμες πιστοποιήσεις «εκπαιδευτικών κέντρων» από

ιδιωτικές εταιρείες και μη κρατικούς φορείς αφού δεν χρειάζεται καμία

πιστοποίηση των φροντιστηρίων πληροφορικής και των διδασκόντων σε αυτά πέραν

των προβλεπομένων από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των

φροντιστηρίων.

 

-Συνδυάζεται

άριστα με την απόφαση της πολιτείας να προχωρήσει σε αδιάβλητο σύστημα

πιστοποίησης γνώσεων χρήσης Η/Υ υπό την εποπτεία της (σε εφαρμογή και του

άρθρου 5Α του Συντάγματος αλλά και της Στρατηγικής της Λισσαβόνας) και τη

θεσμοθέτηση κρατικού πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών (αποδεχόμενη σχετική

πρόταση της ΕΠΕ).

 

-Ανοίγει

το δρόμο για ένα νέο υγιές πεδίο επιχειρηματικής δράσης χωρίς καμία ανάγκη

εξωτερικής «πιστοποίησης» που τόσα δεινά έχει επιφέρει στο υπάρχον τοπίο των

εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών πληροφορικής εις βάρος του πραγματικού

ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε αναγκαία

διευκρίνηση και περαιτέρω συνεργασία για την εφαρμογή της πρότασής μας.

 

<o:p> </o:p>

 

Εκ μέρους

του Διοικητικού Συμβουλίου

 

της Ένωσης

Πληροφορικών Ελλάδας

 

<o:p> </o:p>

Ο Πρόεδρος

<o:p> </o:p>

Νεκτάριος Μουμουτζής

τηλ. 6948044562

Ο Γενικός Γραμματέας

<o:p> </o:p>

Γιώργος Ανδρεαδάκης

τηλ. 6944141219

 

<o:p> </o:p>